Demokratinio ugdymo principai pradedami taikyti ir valstybinėse Lietuvos mokyklose

Užsienyje ir tarp privačių mokyklų paplitusios demokratinio ugdymo idėjos pagaliau ima dominti ir valstybines Lietuvos mokyklas. Neformalaus ugdymo organizacija „Sėkmės mokykla“ vykdo projektą Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo principus mokyklose“, kurio metu 5 didžiųjų miestų mokyklos padedamos nepriklausomų konsultantų ima kurti ir įgyvendinti demokratinio ugdymo principų diegimo planus.

„Demokratinio ugdymo idėjos dažnai šokiruoja tradicinių mokyklų atstovus. Daugeliui dar atrodo nesuvokiama, kaip realybėje gali būti įgyvendinti tokie principai kaip visiška mokinių laisvė rinktis ugdymo turinį ir lankyti pamokas arba ne. Dėl šių priežasčių visus projekto dalyvius raginame nekelti sau per didelių iššūkių: geriau projektu būna siekiama mažo, tačiau realaus pokyčio, o ne gražių tuščių deklaracijų“, – pasakoja projekto koordinatorė ir „Sėkmės mokyklos“ programų vadovė Donata Norkienė.

Demokratinės mokyklos leidžia mokiniams maksimaliai įsitraukti į mokyklos valdymą bei mokymosi turinio kūrimą. Jos taip pat kuria aplinką, kuri ugdo moksleivių pilietiškumą ir atsakingumą, kritinį mąstymą, asmenybės individualumą, gebėjimą spręsti problemas, išsikelti ir siekti tikslų. Pasak D. Norkienės, tokiais principais auklėjamas jaunimas ne tik išbando demokratiją praktiškai, bet ir tampa kūrybingesnis, atsakingesnis, pilietiškesnis, tolerantiškesnis.

„Mūsų vaidmuo šiame projekte yra tarsi moderatoriaus, o kartais net ir pozityvaus provokuotojo. Nors visos projekte dalyvaujančios mokyklos teigia jau šiuo metu esančios pakankamai demokratiškos, tačiau stengiamės padėti joms atrasti tobulintinas sritis ir suteikti visai mokyklos bendruomenei dar daugiau galimybių išbandyti demokratiją praktikoje“, – teigia D. Norkienė. 

Projekte dalyvauja Vilniaus Užupio gimnazija, Šiaulių Didžvario gimnazija, Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Panevėžio Vyturio progimnazija ir Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija.

EEAGrants_JPGProjektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą.

NVO Programos Lietuvoje tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.