Demokratinis ugdymas Lietuvoje

VšĮ „Sėkmės mokykla“ nuo š.m. spalio mėn. pradeda naują projektą, skirtą demokratinio ugdymo skatinimui Lietuvoje.

Metus laiko penkiose Lietuvos mokyklose bus įgyvendinami demokratinio ugdymo principų diegimo projektai, kuriais bus siekiama įgalinti moksleivius išbandyti demokratiją praktikoje: aktyviau įsitraukti į mokyklos valdymą, ugdymo programos/planų rengimo procesus, tarpusavio bendravimo kultūros tobulinimą, atviros ir drauge besimokančios bedruomenės kūrimą mokykloje.

Kiekvienoje mokykloje bus sudaryta darbo grupė, kurioje tinkamiausių sprendimų ieškos mokyklos administracijos, mokytojų, moksleivių ir jų tėvų atstovai.

Projekto dalyviai artimiau susipažins su demokratinio ugdymo idėjomis, keisis gerąja patirtimi, o projekto rezultatais bei įspūdžiais dalinsis penkiose regioninėse konferencijose.

Projekto tikslų siekti padės išorės ekspertų komanda, kurios sudėtyje – demokratinio ugdymo, Lietuvos švietimo, NVO srities ekspertai, moksleivių atstovai.

Projekte dalyvaujančios mokyklos: Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija, Kauno Kazio Griniaus gimnazija, Panevėžio Vyturio progimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus Užupio gimnazija.

Šis projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą.

Daugiau apie projektą skiltyje Demokratinis ugdymas Lietuvoje.

EEAGrants_JPG